Blip.fm

 

De uitvinder van het internet laatst,……had zich heel wat anders voorgesteld hoe of het er mee zou lopen. Er zou volgens hem sprake zijn van verbroedering tussen de volkeren op aarde. Daar is in elk geval niets van terecht gekomen. In het begin leek het er wel even op. Via twitter had ik aanvankelijk veel meer contact dan nu, maar vooral via mijn www.blip.fm. stations. Hoe we elkaar bereikten d.m.v. diverse muziekjes. In het begin natuurlijk van mij uit uiterst aarzelend, maar gaandeweg durfde ik steeds meer. 

Vermoed dat You-Tube er een stokje voor stak dat er zo uit zijn “winkel” werd gejat. Ik had geen idee dat ik dat deed. Maar daarmee werd toen de mensheid wel iets ontnomen. De diverse individuele blip stations had zeker blijvend iets van een broodnodige verbroedering tot stand gebracht. 

Ik heb die stations nog steeds en af en toe als ik in de keuken sta vooral, haal ik daar mijn muziekjes vandaan. Ik heb er die eerste jaren nogal wat verzameld. Veel zijn nu niet meer available, maar voldoende nummers kan ik er nog steeds beluisteren. Leuk om mijn eigen keuzes van indertijd op deze manier te kunnen blijven horen. Jammer alleen dat er niet meer met anderen over de wereld over gecommuniceerd kan worden. Was toen best apart. 

HJR (2-6-‘18)

https://youtu.be/bfphrBiF0Ow

  

Advertenties

Gezondheidszorg

Heb ik er klachten over? Ach nee. Ik leef nog dankzij de medische ontwikkelingen en prima begeleiding. Wel heb ik er zo nu en dan een zeker gevoel van onbehagen bij. Ik ga uit van een beeld van hoe ik vind, dat het er in zijn algemeenheid zou moeten toegaan, ook in de diverse specifieke vormen. Ik hou bovendien niet zo van verandering, dus iedere ontwikkeling hou ik gevoelsmatig in den beginne tegen.

Een groot deel van mijn leven heb ik het betreurd dat ik na de middelbare school niet met de medicijnen studie was aangevangen, zoals ik in Groningen een aantal klasgenoten van mij zag zien doen. Hen zag ik met enige jalouzie voorbij gaan op weg naar de college zalen, terwijl ik in een keuken van een afdeling fruit stond schoon te maken voor de patienten. Tegenwoordig ben ik daar juist blij om. Ik realiseer me dat ik, mezelf nu beter kennende, die studie waarschijnlijk nooit zou hebben volbracht en indien van wel, ik een allerbelabberdste dokter zou zijn geweest, gemakzuchtig wezen als ik ook ben.

Neemt niet weg dat de gezondheidszorg wel een gebied is waar ik mijn interesse enigszins heb liggen. 

Ik werd dan wel geen arts, maar wel verpleegkundige, vroeger verpleegster genoemd. Was ik ook niet goed in hoor. Maar ben blij dat ik die opleiding heb afgerond. Bovendien heb ik er voor mijn latere leven wel wat uit opgestoken. 

Maar sindsdien is er veel veranderd in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en waar in de gezondheidszorg dan ook, eerst in opgaande lijn, en later vond er op verschillend gebied weer afbouw plaats. In de ouderenzorg, gehandicapte zorg e.d. werden de mensen weer terug naar huis gebonjourd. Het zal wel om een geld kwestie zijn gegaan, maar de uitleg was dat we dat zouden willen. En alles rond de gezondheidszorg werd verzakelijkt. Tijd betekent geld. Stress treedt op. Medicijnen worden duurder en ook hier, managers verrijken zich. 

Maar de ontwikkeling gaat door. Er kan steeds meer in onze lijven worden gerepareerd of vervangen. Maar hoe of het allemaal betaald moet gaan worden is onduidelijk. 

De werkers in de gezondheidszorg, mijn pet neem ik voor hen af. Aan hen ligt het niet. Maar wel aan de tijdgeest die voor de verzakeling zorgt, waardoor men in zijn algemeenheid in mijn ogen in de gezondheidszorg de weg kwijt lijkt, een taal spreekt die al lang niet meer de mijne is.

– – – HJR (10 – 5 -‘18)

Bevrijding

Voor mij is 5 mei, de herinnering aan de bevrijding. 1945. De Tommy’s en de Canadezen. Hoe het feest was in ons dorp. 4 Mei is een ander verhaal. Dan herdenken we onze doden en de Joden. Wat kreeg ik daarvan mee? Niet zo heel erg veel. Hoe er een kleed bewaard werd, onder het onze. En verder? Nou nee. Ik was daar echt te jong voor. Maar later pakte ik wel het nodige op. Het was vooral de sfeer die heerste. Zelf heb ik hoe dan ook nergens over te klagen. Natuurlijk het was na de oorlog verre van een vetpot, maar last had ik door gebrek aan vergelijking in materieel opzicht zeker niets te klagen. 

De dagboeken van broer Jon gaven kleur en reliëf aan mijn herinneringen. Hoe hij op het laatst schreef “niet meer te kunnen”, want al tijden niets noemenswaard te eten gehad, kon hij aan het eind van de oorlog bij Alkmaar ergens in de kost. De grote broers, ze hebben het zwaar gehad. 

Toen moest Hans ook nog eens naar Indië. Nooit liet hem dat meer los. Maar vertellen ho maar. Wel maakte hij duidelijk, hoe er veel niet boven tafel kwam. #doofpot kwesties. Dat was schrikken voor hem. De rest van z.n. leven, bleef hij worstelen. Wat hij meemaakte, wij weten het niet. 

Politionele acties. Daar willen ze geloof ik nu aandacht voor. Wat let ons, zou ik willen zeggen? Indonesiërs zelf zitten er niet mee geloof ik, maar sommige anderen toch wel. 

Laat 5 mei de dag hier mogen blijven waarop wij de bevrijding herdenken, en vrijheid hoog in ons vaandel zullen mogen tillen. Het was ook een onevenaarbare tijd. Tegelijk kunnen we tot ons door laten dringen, hoe weinig we sindsdien op het gebied van de vrede zijn gevorderd. Laten we verder vooral alle andere misstanden op het gebied van de wereld vrede met elkaar betreuren en blijven wedijveren voor “ever lasting peace”. Hoe dan ook en waar dan ook.

HJR. (5 mei 2018)

– – – – – 

Koninginnendag

Koninginnendag

Ik maakte de wisseling van de wacht nog mee, zonder toen door te hebben wat er speelde. Ik vroeg er meneer van Beaumont een keertje naar, maar hij wist niet wat ik toen bedoelde. We liepen op de Essenlaan, beiden richting huis. Hij was mijn onderwijzer van de vierde klas. Ik moest er zelf later  achter komen dat het Juliana’s verjaardag op 30 april was waardoor de viering ervan niet meer aan het eind van de zomer en aan het begin van het schooljaar was, maar voortaan in de lente. Waarom die onderwijzer mijn vraag toen niet wist te beantwoorden is voor mij de rest van mijn leven onduidelijk gebleven.

Koninginnendag was toen ook al oranje gekleurd. Ik kan me ook alleen maar zon herinneren die op die dag volop scheen. En, hoe we in een optocht door de dorpsstraat liepen. Ik hoopte dat er bekenden waren, die mij er tussen zagen lopen. Ik was kennelijk best wel trots daar zo te kunnen lopen. We togen in mijn herinnering naar de sportvelden achter het Dorpshuis aan de Donkerelaan. Maar eigenlijk weet ik nu niet of daar wel sportvelden lagen. Maar hoe dan ook, die wedstrijdspelletjes, ik vond er niet veel aan. Maar ja, het hoorde er nu eenmaal bij en het was ook toen al voor die leerkrachten een enorm georganiseer.

De kermis  aan de Zanelaan in Haarlem was leuker. Wanneer ik daar voor het eerst naar toe ging weet ik niet en evenmin met wie. Waarschijnlijk kwam ik daar pas toen ik op de middelbare school zat. Voor een dubbeltje in de zweefmolen, een zuurstok en verder het gezwier met elkaar langs de diverse  kraampjes.                    Versie 2

Later kwam het met de kinderen allemaal weer terug. Hoe ik met mijn oudste naar de kermis ging, de foto van hem in de draaimolen, mijn moederhart vol trots. En hoe ik een later jaar met hem naar de optocht had staan kijken en wij thuis terugblikten en elkaar vertelden wat we allemaal niet hadden gezien. En hoe we dat ook een aantal keren vierden op Ambassades elders. Hoe mijn hart zich daar met vaderlandse liefde vullen kon.

Dit jaar had ik mijn Jumbobol en een oranjebitter later op de dag met mijn mede bejaarden in ons huis. En zijn we inmiddels al een tijdje overgegaan op Koningsdag. Gelukkig nog steeds in de lente, waardoor verwarring over jaargetijdes uitbleven.

HJR (27-4-‘18)

Mijn haarborstel

Mijn haarborstel

Kocht hem in de Breestraat. We woonden toen even in Leiden. Dat was in 1970/1971. De borstel gebruik ik nog steeds. Zie nu dat ie wat vuil is en dat ik hem even weer door de ammonia moet halen. Of er andere mensen zijn die dat ook zo doen weet ik niet. Mijn moeder deed dat al zo.
Het is dus de fijnste haar borstel die ik sindsdien had. Andere kunnen er in de verste verte niet aan tippen. Meestal zijn ze tegenwoordig van plastic. De mijne is van riet of touw, eigenlijk geen idee. Dat pakt mijn haar lekker beet. Ik wil al lang niet meer dat anderen met mijn borstel hun haar doen. Ik wil nl dat hij tot mijn eind nog mee gaat. Daarna mogen ze hem weggooien.

 

Het winkeltje in Leiden bleef nog een tijd lang bestaan. Zeker 10 jaar. Ik was er in de buurt blijven wonen, dus af en toe kwam ik er nog wel. Of ze er nog andere dingen verkochten of deden, ik herinner me alleen vaag die man die er stond. De borstels lagen in de étalage.
Ik heb er later nog één gekocht. Voor mijn dochter. Voor als ze naar het zwembad ging. Binnen de kortst mogelijke tijd raakte ze die kwijt. Gepikt door iemand denk ik. Ja, een fijne haarborstel is goud waard.
Het is er niet meer van gekomen nog een exemplaar aan te schaffen. Wist ook niet toen dat ze er uit zouden gaan en niet meer te koop.

HJR (31-3-‘18)

Voor een goede nieuwe haarborstel moet ik zijn bij: “Mason &Pearson” in Londen.  Wie weet.

Over Indië en zo…

Afbeelding

Het is raar hoe het verleden opgeslagen ligt in herinneringen. Ontzettend weinig beelden zijn er van. Wat er tussen die beelden ligt, lijk ik kwijt. Gelukkig dat er nog foto’s zijn, anders zou ik er nu nog veel minder van weten.
Ik moet denken aan een leraar die ik had. Met een zoon kreeg ik recent contact op facebook. Ik stuurde hem twee foto’s , waar zijn vader nog op staat. Als antwoord een titel van een boek over zijn vader, geschreven door zijn broer, of zoals later blijkt over vader en zoon, over hoe die elkaar zoeken en ….uiteindelijk toch vinden.

Ik wist helemaal niet dat meneer Sayes een Indië verleden had. Niet dat dat voor mij van belang was, want er werd verder toch nooit over gesproken. Het betekent hooguit een gevoelsmatige scheidslijn tussen groepen mensen. Ze hadden iets anders meegemaakt dan wij. Wat gold was wat we op dat moment deelden. Kende ik Oeroeg al en had ik al iets uit de Max Havelaar toen gelezen? Saïdja en Adinda misschien? of Orpheus in de dessa? Zal het zeker toen niet hebben kunnen plaatsen. Geen idee ook meer welke boeken ik voor mijn eindexamen op mijn lijst had staan.

Langzaam druppelden berichten over Indië toen, later mijn bewustzijn binnen. Maar pas als ik heel veel ouder ben. Op een gegeven moment dacht ik ook wel alles van daar, maar ook van “over de oorlog hier” te weten, tot blijkt dat verhalen uit het verleden onuitputtelijk zijn. Er zijn er net zo veel als dat er mensen zijn of waren.

Zal het boek over mijn leraar zeker gaan kopen en lezen. Ik moet hem alleen eerst nog even verder opdiepen uit mijn herinnering en ruimte maken om hem met drie jaar Burma spoorweg toe te kunnen laten “in mijn leven”.

802BB0D0-A60E-4270-B209-3A4D5486EEA3

Met onze wiskunde leraar Sayes. Eindexamen klas 1956 (HBS b)

2FD3E99F-A920-4783-AD06-7151F91713C5

Werkweek Kootwijk 1956

HJR (19-2-‘18)

Vervolg  (4- 3-‘18)

Inmiddels ben ik een eind op weg in het boek over de familie Sayes, in het boek heten ze anders.  Ik lees het in een eigen volgorde. Met de “spoorweg” wacht ik nog even. Het staat het verst van mij af en lijkt mij het gruwelijkst om te lezen. Ik vind dat zoon Adriaan het allemaal goed beschrijft.

De kampen liggen nu achter hen, ze zijn door het Suez kanaal gegaan. Hun leven in Nederland zal gaan beginnen. Wat een overgang zal dat zijn.
Wie had kunnen bevroeden dat ik ooit zo me in het leven van mijn wiskunde leraar zou gaan verdiepen? Zonder facebook zou ik ook nooit meer aan die familie hebben gedacht. Verbaas me erover wat ik er dan toch nog van weet. Het enige echte contact was dat ogenblik dat meneer Sayes me aansprak ergens in een gang van de school, mijn naam noemde en heel enthousiast er over was hoe goed ik mijn algebra had gemaakt op het eindexamen van ik geloof ‘57. Daar was ik natuurlijk toen ook heel erg blij mee, vooral omdat dat meer op geluk dan op inzicht moet hebben berust. Maar gek hoe nu dat boek lezend, mij beschreven werd hoe anders hij tegenover die zoon van hem was. Hoe die gemist had zijn goedkeuring en zijn steun. Hoe er geen complimentje af had gekund toen hij op de sportinterlyceale een geweldige prestatie had geleverd, er zelfs met geen woord thuis over werd gerept, terwijl zijn pa dat toen beslist wel geweten moet hebben. Maar Pa Sayes kon met zijn gevoelens geen kant meer op, nadat de Jappen die zo beschadigd hadden.  Er was door die Jappenkamp ervaringen van de gezinsleden een enorme kloof tussen meneer Sayes en zijn zoon ontstaan, die gesymboliseerd werd door een door zijn moeder in haar onschuld toegezegde, maar toen niet door zijn vader meegebrachte dinky-toy.

Maar verder, als er dat fotootje niet zou zijn geweest, zou ik echt niet meer hebben geweten, dat ik daar voor het bord met hem ooit had gestaan. Ik zie hem in mijn ooghoek ergens nog wel haastig en ietwat vooroverlopend, zijn volle boekentas onder zijn arm dragend, dat huis van hem inschieten. Zijn kinderen idem dito. Noch met Betty, noch met Adriaan heb ik ooit een woord gewisseld. Dat ze nog een jonger broertje hadden, herinnerde ik me pas weer, toen die op facebook verscheen. Meneer Sayes, hij was een goede leraar, dat werd algemeen beweerd. Ik had daar zelf geen kijk op. Wat ik zelf op school deed was me amper duidelijk.

In zekere zin heeft “Anton”, zoals Adriaan in het boek heet, in het kamp “the time of his life”. Natuurlijk was er veel te weinig eten, en waren die Japanners erg wreed. Of, was het eigenlijk allemaal heel schadelijk voor zijn persoonlijke ontwikkeling? Hoe zal het jongetje uit “The Empire of the sun” het er, eenmaal terug bij zijn ouders het er later van af hebben gebracht? Anton maakte in elk geval als vijf jarig jochie, op strooptocht naar brandbaar spul voor zijn moeder om te koken, veel spannende momenten door. Je groeit dan natuurlijk wel behoorlijk verwilderd op. Die difterie later was “kantje boord”. Lastig om in dat gareel te belanden, wat hem in Nederland boven het hoofd zou hangen.

Ik herinner me hoe ze uit Indië kwamen, de kinderen. Joa, mijn vriendinnetje, de dochter van tante Wiesje, een vriendin van moeder. Kees, die bij mij in de klas zat, en Bert de Kruif, die bij hun Opa tijdelijk in huis kwamen en later uit mijn zicht verdwenen in een kinder tehuis. Wouter de Wilde die bij ons in de laan kwam wonen, maar later over dat Indië, niet meer met mij kon praten.

Van meneer Sayes had ik dat dus niet geweten en ook niet dat hij van huis uit Katholiek was. Ja gek, hoe zulke dingen voor mij toen telden en eigenlijk nog wel een beetje.

Enfin, nu eerst verder met het boek

Vervolg:  (6-3-‘18)

  • Het is natuurlijk verschrikkelijk allemaal. Het lijkt wel alsof er veel met een mantel der liefde later werd bedekt, maar ondertussen hebben die Japanners wel het nodige op hun geweten. Dat wij in ons V.O.C. verleden ook het nodige op ons kerfstok hadden, is weer dat appels met peren vergelijk gedoe. Ik wil me nu even tot die Japanners beperken. Veel mensen hebben domweg erg onder die Jappen geleden en hoe handel je dat nu af? Mensen die daar niets van hebben meegemaakt zijn eerder geneigd om weer zoete broodjes met dat Japanse volk te gaan bakken. Ik herinner me hoe ik in Exeter met Taka voor een boekwinkel stond en ervoer hoe het klikte tussen ons. Veel beter dan met zoon Jeroen, die ik daar opzocht. Daar verbaasde ik me toen over. Taka was de eerste Japanner die ik ontmoette. Het was een bijzonder aardig joch. Jaren later had ik hem nog een keer aan de telefoon, toen hij op zoek was naar Jeroen. En de volgende Japanse was Hatsue, de vrouw, waar neef Paul mee aan kwam zetten. Bij Paul moest ik ook niet over de wanddaden van de Jappen beginnen. Het was natuurlijk ook niet mijn pakkie an.
    Maar ik snap Wim Kan’s en meneer Sayes’s weerzin in die lui, als je meegemaakt hebt wat zij meemaakten. Las in het boek trouwens dat Wim Kan daar indertijd de verschillende kampen met zijn conferances af was gegaan. Verbaasd me dat dit sowieso op touw gezet heeft kunnen worden. Enfin vele doden vielen er. Verbazingwekkend, maar meneer Sayes overleefde de ontberingen, van binnen echter nogal beschadigd.
  • Goed dat die atoombommen vielen? En hebben de Japanners hun lesje geleerd? Hebben ze nu wel of niet al sorry gezegd? Ik vind dit een verwarrend issue, ook in vergelijking met hoe de Japanners in Amerika zelf toen behandeld werden. Daarover wordt ook in het boek gerept. Ik neem aan dat je je als land, als volk, als individue gewoon begrepen wilt voelen welk effect hun handelen op de gevangenen gehad heeft. En dat daar dan een vanzelfsprekend sorry uit voortvloeit en dat je dan pas daarna met elkaar verder kunt. Dit lijkt me belangrijker haast dan leed vergoeden in natura. De laatste woorden over deze kwestie zullen er nog niet over zijn gezegd. En wreedheden bedrijven zullen wel nooit de mensheid verlaten en geregeld ook in de toekomst de kop op steken. Daar zijn we met de recente gebeurlijkheden in het midden oosten inmiddels wel achter, ondanks de vele goede initiatieven die na de tweede wereld oorlog werden genomen, zoals o.a. De Veiligheid’s Raad van de Verenigde Naties en Amnestie Interrnational.

Maar meneer Sayes gaat éénmaal terug in Holland verder met onderwijzen van wiskunde. Hard werken helpt hem gevoelens over dat verleden te onderdrukken. Zijn liefde voor zijn kinderen toont hij niet. Zielsveel houdt ie van die jongen, die hunkert naar bevestiging en een stimulerend woord. Er heeft zich een PTSS syndroom bij hem ontwikkeld.

Ik zoek voor mezelf altijd naar de zin er van, als ik iets moeilijks ervaren heb. Dat er een achterliggende reden voor was. Dat je er ook iets van op kan steken en er van kan groeien. Van ervaringen van anderen heb ik echter af te blijven. Toch wordt ook in het boek iets beschreven hoe voor de Japanners Djengis Kahn als historische figuur een voorbeeld was. Hoe ze met nietsontziende middelen een eigen doel voor ogen hadden en ons westerlingen uit Azië wilde verdrijven en zelf er de baas over wilden zijn.  Daar werd van “ons” uit toen weer een stokje voor gestoken d.m.v. die bom. Nu worden van de weeromstuit de kaarten op nieuw geschud.  Hoe wij als mensheid gelijk een organisme zijn en niets, zie ook de diverse histories van landen, voor eeuwig is.

Hoe ook van het één het ander kwam.

HJR ( 6maart 2018)

Pesten

Gisteren (23-1-‘18)

was er een reportage over pesten. Ik heb er weinig ervaring mee, maar genoeg om er een voorstelling van te kunnen maken.

Het betrof een vrouw die op de Brandaris, de vuurtoren op Terschelling, haar baan vervulde. Zij deed het goed en kwam nogal eens in de publiciteit. Collega’s hadden het op haar gemunt. Waarschijnlijk uit jaloezie. Misschien gedroeg die vrouw zich ook wel irritant en was het een kwestie van een “lesje leren”.

Laatst ook in het boek “Boy”, van Wytske Verschoor, ging het er ook over en had het pesten een nogal dramatische afloop.

Het lijkt een gemakkelijk en te overzien probleem. Als we dit nu eens met elkaar bij de “horens zouden vatten”, zouden we dan niet al een heel eind opgeschoten zijn als we het met elkaar geklaard hebben. Een paar deskundigen aan de leiding, liefst werklozen met een uitkering, waardoor ze als vrijwilliger ingezet kunnen worden en niet betaald  hoeven worden. En dan vervolgens alle scholen, wijken  en op alle werkvloeren iedereen allereerst instrueren en daarna begeleiden.

Welk een project.

En nemen jullie dan ook meteen de sociale media mee?

Op weg naar een wereld waarin de mensen leven in harmonie.

Helaas een illusie

————-

A talent for life

Elly

Ook al liep ze zes jaar op mij vooruit, ik voelde me wel een generatie genoot van haar. Ik snapte haar in haar liefde voor Frankrijk. We keken allemaal in die tijd die richting uit. Juliette Gréco in haar zwarte tuniek was toen mijn idool, over wie ik echter haar nooit  hoorde. Wel kwam zij met Moustaki, die mij ontgaan was. Haar cd leende ik om te kopiëren. Momenteel begeleidt zijn gezang me tijdens het autorijden.

Ondanks onze verschillen kan ik haar plaatsen in haar tijd, hoe ze daar opgroeide in den Haag: voortvarend in de weer in een katholieke jeugdverenigingen, al waar zij haar toekomstige man tegenkwam. Dat die haar dan later in de steek laat met drie kleine kinderen is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe ze toen “ma solitude” van Moustaki eindeloos draaide. Ze vertelde me nadat ik haar éénmaal ontmoet had regelmatig over haar leven en dat van haar kinderen.

Die gekke woninginrichting van toen in de zestiger jaren, vonden we dat toen echt mooi? Dat oranje en het donker bruine? Elly zou er nog paars aan toegevoegd hebben. Het was een vorm van rebellie waarschijnlijk waar we toen toe werden uitgenodigd.

Onze achtergronden verschilden. Elly kwam uit een katholiek gezin, ik uit een vrijzinnig protestants. Onze ouderlijke milieus waren ook anders. Haar vader was schoenmaker. De mijne advocaat. Zij werd zeer tegen haar zin voortijdig van school gehaald, ik ging er als vanzelfsprekend naar toe, ook al wist ik niet goed wat ik er kwam doen en vooral waarom.

Kwa intelligentie, artisticiteit, organisatie talent en doorzetting’s vermogen kon ik niet aan haar tippen. Zij snapte niet hoe ik in het leven stond. Wij waren dan ook geen vriendinnen, maar ik vind het wel fijn om haar gekend te hebben.

Nu is ze overleden en dat is best gek. In zekere zin laat ze een gat voor mij achter. Voor vele anderen waarschijnlijk nog meer.

Elly, ze deed het onnavolgbaar geweldig. Mijn pet neem ik voor haar af.

Hanneke (2-12-‘17).

 

Fruitmesjes

 

 

Zusterlief

De laatste keer dat we elkaar “in de haren vlogen” was bij het leeghalen van “vaders flat”. “Of ik nog niet genoeg had gehad”, merkte mijn zuster op. Ik zocht nog naar een aandenken aan Opa voor onze jongste zoon. De oude sigarendoos leek me wel geschikt. Van nul en generlei waarde, maar toch iets karakteristiek. Broer Hans trok ons uit elkaar. Martijn, mijn oudste was uit de randstad met mij meegekomen naar het Noorden. Hij maakte het incident niet mee, was net naar beneden naar de auto. Met een volgeladen bak keerden we ‘s avonds terug. Die fruitmesjes waren het enige waar we nog iets aan zouden kunnen hebben, was zijn commentaar. Nooit spraken we later nog eens over deze tocht. Opa overleed een jaar of wat later in het “Erasmusheem” in Haren.

Mijn zuster deed me pijn toen met die opmerking en ik reageerde als gestoken. Ik voel er mijn handen a.h.w. nog als klauwen op haar afgaand. Razend werd ik op haar. Wat ging er in me om? Ik weet het echt niet meer. Het is de onmacht die regeert. De situatie zal beladen zijn geweest. Toch al vast een afscheid nemen van mijn vader, die ook de hare was. Ze claimde ten onrechte een beetje het alleen recht op hem. We deelden onze ouders maar ten dele.

Die woede zit er nog. Dat kan ik rustig zeggen. Van binnen. Terecht? Ach nee, het gaat hier om kinderwoede, dat nu via een grote mensen lichaam in dat van een oud wijf is beland.

Het is het enige wat een kind dan heeft, die woede om…..? Ik zou het amper weten. Het zit diep weggestopt.

Ja, het komt vaker voor. Het is lastig om het te doen laten verdwijnen. Het komt alleen te voorschijn als de nood dat toelaat. Heel onverwacht. Best griezelig.

De voorlaatste keer was nog in Assen, in hun huis. Hun dochter Ellen schrok er ontzettend van, dat kan ik me er nog van herinneren. De reden toen, weet ik absoluut niet meer.

Hoe kom ik hier nu op? Dat ik mijn zuster nu twee jaar niet meer heb gezien en daarvoor ook al een lange tijd niet, kan amper een reden zijn. Ik betreur het dat we geen contact meer hebben. Maar ik kan er tegenwoordig ook heel erg best zonder. Het hoeft niet namelijk dat je met hen met wie je opgroeide later op goede voet gaat staan. Misschien is het juist aan te raden om allen een eigen weg te kiezen. Ik weet dat natuurlijk ook niet echt. Maar men remt elkaar vaak in ontwikkeling zo af door veel te erg op elkaar te letten en….van commentaar te voorzien.

Onze ouders hebben hier natuurlijk een rol in gehad. Ze namen hun eigen ervaringen van hun jeugd mee naar de onze. Ik verwijt hen niks. En ook mijn zuster, noch ikzelf treffen hier veel blaam. Het is domweg een bewustzijnskwestie. Je moet elkaar, wil je omgang hebben,  wel kunnen verstaan.

———— HJR (31-10-’17)