Gelezen

“De Kinderwet” van Ian McEwan.
Een beetje de grote lijnen:
Een vrouwelijke,rechter op leeftijd. Zware zaken waar zij over heeft te beslissen. Een schrijnend geval van een jongen met leukemie uit de Jehova Getuige gelederen.
Afstand bewaren is haar credo. Maar hierin blijkt zij zichzelf een rad voor de ogen gedraaid te hebben.
Ben zo vrij hier een paralel te trekken met het drama wat zich eergisteren in Parijs heeft voorgedaan. #CharlieHebdo. Ook daar dreigen we de verkeerde maatregelen te treffen. We moeten “om”. Hoop dat we voor het Goede weten te kiezen. Ik zou zeggen lees ter inspiratie Theodore Dalrymple’s: “Leven aan de onderkant”, een ander boek waar ik mee bezig ben. Net met het hoofdstuk:De barbaren voor de poorten van Parijs.
Dat we ons meer richten op ons aller welzijn en welbevinden i.p.v. op allerlei onnodig materieel. Laten we onze onderwijzers beter scholen opdat aan onze kinderen meer perspectief geboden wordt.

—————-

HJR (10-1-’15)