“Censored Voices”

Naar aanleiding van de zesdaagse oorlog in mei 1967

Hoe of het gagaan is, wist ik eigenlijk niet. Die zesdaagse oorlog in 1969, het speelde zich af parallel aan mijn eigen leven, maar ver buiten tmijn gezichtsveld. Ik hoorde er over, vormde me er onwerkelijk beeld van, commentaren van deze of genen bleven zo nu en dan hoorbaar.

Ik bekijk nu aflevering ‘Censored Voices’ van ‘2Doc:’ via de NPO-app
https://www.npo.nl/VPWON_1273554

wat citaten:

Amos oz, het geweten van Israël?,

Na de zesdaagse oorlog in mei 1967 werden er met een aantal soldaten gesprekken opgenomen over hun ervaringen met deze oorlog. Ze waren als helden thuis ontvangen, maar blij waren ze zelf allerminst. Ze straalden droefheid uit. De bandopname werd slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. De rest kan nu voor het eerst beluisterd worden.

“Het was een verrassing voor ons dat we wonnen”. “We hadden ons zelf altijd als zwak beschouwd”. “Nu bleken we op eens de sterkste  Partij”. “Het was een rechtvaardige oorlog”, “ons voortbestaan stond op het spel”. Maar het groeide uit tot wat het aanvankelijk niet was. De Joden verdreven de Arabieren uit een aantal gebieden. Ze werden geëvacueerd en tot vluchteling gemaakt. Deed denken aan eigen Shoah. Dit was gewoon bezetting.

Wat de Arabieren ervoeren en wij hen aandeden, hadden wij zelf in de tweede wereldoorlog meegemaakt. Toch goed dat het nu niet omgekeerd was. Hoe zouden ze ons hebben behandeld als zij gewonnen hadden? Zoals ze nu zaten te slijmen, hoe ze zich vernederden.

“Dat ik me vereenzelvigde met de andere kant, onze vijand”. “Toen voelde ik het verdriet van mijn mede mensen” . “Toen zag het gezicht van die vrouw eruit als een bezet volk”.

“In de oorlog zijn we allemaal moordenaars geworden”.

Ze zeiden, “Heb geen genade”. Bevel: “Schiet er zo veel mogelijk dood”.
Ontwapende mannen doodschieten is anders dan gevangenen doodschieten. Ik heb niet geprotesteerd.

Moeten we elke tien jaar steden bombarderen om ons te verdedigen?

“Dat de doden niet meer levend worden”

Bij een tragedie hebben beide partijen voor 100% gelijk.
Ik ben gedoemd een verscheurd leven te leiden. Daarom ben ik niet consequent. (Amos Oz).

——–

Deze indrukwekkende documentaire geeft een goed beeld.


Besef komt op dat levens meer waard zijn dan de levens die geleefd werden. De idiotie ervan vervult alleen een bijrol.

HJR (10-6-’17)