Pesten

Gisteren (23-1-‘18)

was er een reportage over pesten. Ik heb er weinig ervaring mee, maar genoeg om er een voorstelling van te kunnen maken.

Het betrof een vrouw die op de Brandaris, de vuurtoren op Terschelling, haar baan vervulde. Zij deed het goed en kwam nogal eens in de publiciteit. Collega’s hadden het op haar gemunt. Waarschijnlijk uit jaloezie. Misschien gedroeg die vrouw zich ook wel irritant en was het een kwestie van een “lesje leren”.

Laatst ook in het boek “Boy”, van Wytske Verschoor, ging het er ook over en had het pesten een nogal dramatische afloop.

Het lijkt een gemakkelijk en te overzien probleem. Als we dit nu eens met elkaar bij de “horens zouden vatten”, zouden we dan niet al een heel eind opgeschoten zijn als we het met elkaar geklaard hebben. Een paar deskundigen aan de leiding, liefst werklozen met een uitkering, waardoor ze als vrijwilliger ingezet kunnen worden en niet betaald  hoeven worden. En dan vervolgens alle scholen, wijken  en op alle werkvloeren iedereen allereerst instrueren en daarna begeleiden.

Welk een project.

En nemen jullie dan ook meteen de sociale media mee?

Op weg naar een wereld waarin de mensen leven in harmonie.

Helaas een illusie

————-

Advertenties

A talent for life

Elly

Ook al liep ze zes jaar op mij vooruit, ik voelde me wel een generatie genoot van haar. Ik snapte haar in haar liefde voor Frankrijk. We keken allemaal in die tijd die richting uit. Juliette Gréco in haar zwarte tuniek was toen mijn idool, over wie ik echter haar nooit  hoorde. Wel kwam zij met Moustaki, die mij ontgaan was. Haar cd leende ik om te kopiëren. Momenteel begeleidt zijn gezang me tijdens het autorijden.

Ondanks onze verschillen kan ik haar plaatsen in haar tijd, hoe ze daar opgroeide in den Haag: voortvarend in de weer in een katholieke jeugdverenigingen, al waar zij haar toekomstige man tegenkwam. Dat die haar dan later in de steek laat met drie kleine kinderen is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe ze toen “ma solitude” van Moustaki eindeloos draaide. Ze vertelde me nadat ik haar éénmaal ontmoet had regelmatig over haar leven en dat van haar kinderen.

Die gekke woninginrichting van toen in de zestiger jaren, vonden we dat toen echt mooi? Dat oranje en het donker bruine? Elly zou er nog paars aan toegevoegd hebben. Het was een vorm van rebellie waarschijnlijk waar we toen toe werden uitgenodigd.

Onze achtergronden verschilden. Elly kwam uit een katholiek gezin, ik uit een vrijzinnig protestants. Onze ouderlijke milieus waren ook anders. Haar vader was schoenmaker. De mijne advocaat. Zij werd zeer tegen haar zin voortijdig van school gehaald, ik ging er als vanzelfsprekend naar toe, ook al wist ik niet goed wat ik er kwam doen en vooral waarom.

Kwa intelligentie, artisticiteit, organisatie talent en doorzetting’s vermogen kon ik niet aan haar tippen. Zij snapte niet hoe ik in het leven stond. Wij waren dan ook geen vriendinnen, maar ik vind het wel fijn om haar gekend te hebben.

Nu is ze overleden en dat is best gek. In zekere zin laat ze een gat voor mij achter. Voor vele anderen waarschijnlijk nog meer.

Elly, ze deed het onnavolgbaar geweldig. Mijn pet neem ik voor haar af.

Hanneke (2-12-‘17).

 

Fruitmesjes

 

 

Zusterlief

De laatste keer dat we elkaar “in de haren vlogen” was bij het leeghalen van “vaders flat”. “Of ik nog niet genoeg had gehad”, merkte mijn zuster op. Ik zocht nog naar een aandenken aan Opa voor onze jongste zoon. De oude sigarendoos leek me wel geschikt. Van nul en generlei waarde, maar toch iets karakteristiek. Broer Hans trok ons uit elkaar. Martijn, mijn oudste was uit de randstad met mij meegekomen naar het Noorden. Hij maakte het incident niet mee, was net naar beneden naar de auto. Met een volgeladen bak keerden we ‘s avonds terug. Die fruitmesjes waren het enige waar we nog iets aan zouden kunnen hebben, was zijn commentaar. Nooit spraken we later nog eens over deze tocht. Opa overleed een jaar of wat later in het “Erasmusheem” in Haren.

Mijn zuster deed me pijn toen met die opmerking en ik reageerde als gestoken. Ik voel er mijn handen a.h.w. nog als klauwen op haar afgaand. Razend werd ik op haar. Wat ging er in me om? Ik weet het echt niet meer. Het is de onmacht die regeert. De situatie zal beladen zijn geweest. Toch al vast een afscheid nemen van mijn vader, die ook de hare was. Ze claimde ten onrechte een beetje het alleen recht op hem. We deelden onze ouders maar ten dele.

Die woede zit er nog. Dat kan ik rustig zeggen. Van binnen. Terecht? Ach nee, het gaat hier om kinderwoede, dat nu via een grote mensen lichaam in dat van een oud wijf is beland.

Het is het enige wat een kind dan heeft, die woede om…..? Ik zou het amper weten. Het zit diep weggestopt.

Ja, het komt vaker voor. Het is lastig om het te doen laten verdwijnen. Het komt alleen te voorschijn als de nood dat toelaat. Heel onverwacht. Best griezelig.

De voorlaatste keer was nog in Assen, in hun huis. Hun dochter Ellen schrok er ontzettend van, dat kan ik me er nog van herinneren. De reden toen, weet ik absoluut niet meer.

Hoe kom ik hier nu op? Dat ik mijn zuster nu twee jaar niet meer heb gezien en daarvoor ook al een lange tijd niet, kan amper een reden zijn. Ik betreur het dat we geen contact meer hebben. Maar ik kan er tegenwoordig ook heel erg best zonder. Het hoeft niet namelijk dat je met hen met wie je opgroeide later op goede voet gaat staan. Misschien is het juist aan te raden om allen een eigen weg te kiezen. Ik weet dat natuurlijk ook niet echt. Maar men remt elkaar vaak in ontwikkeling zo af door veel te erg op elkaar te letten en….van commentaar te voorzien.

Onze ouders hebben hier natuurlijk een rol in gehad. Ze namen hun eigen ervaringen van hun jeugd mee naar de onze. Ik verwijt hen niks. En ook mijn zuster, noch ikzelf treffen hier veel blaam. Het is domweg een bewustzijnskwestie. Je moet elkaar, wil je omgang hebben,  wel kunnen verstaan.

———— HJR (31-10-’17)

 

Bloemendaal en zo.

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De begraafplaats waar mijn ouders liggen bestaat dit jaar 100 jaar. Ik kreeg een uitnodiging om dat te vieren. Niet naast de deur en nogal lastig om er te komen. Maar de OV fiets bood uitkomst en ook het schitterende weer van gisteren werkte mee. Was voor mij meteen een “stok achter de deur” om voor wat aanplant te zorgen bij het graf, iets wat ik al jaren een keertje wilde doen.

Bloemendaal inrijdend, hoop ik onwillekeurig direct al om er bekende tegen te komen. De huizen van de mensen staan er nog, alleen wonen er nu onbekenden. Niemand die mij er nog kent en ik ken hen evenmin. Ik vind dat best een raar soort gewaarwording. Ik geloof dat iedereen uit de laan nu weg is. Mevrouw Oud en Corrian waren de laatsten. “De Pen” en “Waterleiding” zijn nu appartementen.

Ik was ruim op tijd op de begraafplaats. Kon rustig er mijn bolletjes planten, en namens mijn kleindochter Rozemarijn besloot ik tot een plantje van haar naam. De oude struikjes hadden zich in ietwat armzalige staat weten te handhaven. De rhododendron liet toch knoppen zien.
Voor ieder kind, kleinkind en achterkleinkind plus aanverwanten stopte ik een bol in de grond. Mijn ouders nageslacht, wie weet nu voortaan vertegenwoordigt in een narcis of blauwe druif?
Het was goed om er even zo bezig te zijn.
Schuin er tegenover ligt broer Jon, waar zijn vrouw Gretha een artistiek hoogstandje heeft verricht.

De ontvangst was sober. Ik bleef er temidden van totaal onbekenden. Had slechts een paar gesprekjes. Maar ‘t was OK. Er werd verteld over de begraafplaats, er werd gemusiceerd. De nieuwe burgemeester was er. Daarna een rondleiding over de begraafplaats, langs graven van mensen over wie wat te vertellen viel, wat algemene bekendheid betreft. Jac P. Thijsse was daarvan voor mij de meest bekende. Op de grafstenen wel bekende namen.

Het is een prachtige plek, de mooiste begraafplaats misschien wel in het land.

HJR. (16-10-‘17)

Bonno

Bonno (1940 – 2017)

Weet nog altijd van de eerste keer dat “hij aan mij verscheen”. Hij vloog a.h.w. de kamer binnen, -boven / voor – in het huis van Jon en Gretha. Heel enthousiast was hij geweest over de jongens die hij op zijn vakantie in Spanje had ontmoet. Ik weet verder niet meer wat hij daar toen over vertelde. Met mij wisselde hij geen woord.
Ik maakte hem verder amper mee, maar hoorde geregeld zijn naam noemen. Over hem en zijn vriend. Hoe die hem bedonderde. “Ja” zou hij gezegd hebben, “liefde maakt blind”. Ze hadden een eetclubje met z’n vieren, Jon en Gretha, Rida Bije en hij. Uiteraard ging in de tijd dat het aan was met die vriend, die ook mee. Toen zou ook ik een keertje mee mogen, althans van Jon. Maar dat werd achteraf niet toegestaan? Zat Bonno daar toen achter?
Ik vond hem streng. Toeteren bij ‘t wegrijden vond hij niet horen b.v. Ik werd daar ongemakkelijk van.
De voorlaatste keer dat ik hem zag was bij een etentje dat Jon gaf ter viering van het één of ander. “Een documentaire over Sukarno op de tv. kort daarvoor, die hij had gemist” passeerde het gesprek. Ik had die wel gezien en zei dat. Sukarno bleek “een Indo” geweest te zijn kon ik toen melden. Dat was voor hem ook nieuw. Later twijfelde ik of ik het wel bij het rechte eind gehad had. Maar gelukkig werd dat door Adriaan van Dis nog eens bevestigd.
Bij Jon’s overlijden was Bonno één van de sprekers. De opname daarvan heb ik nog. Hij bewonderde Jon: “unieker dan uniek”. Geldt ook van hem zelf, maakte ik nu op uit wat er rond zijn eigen overlijden zoal over hem geschreven is. Op de begrafenis van Jon zag ik hem vervolgens wegfietsen, aan verdere verplichtingen had hij geen boodschap gehad.
Waarom zou hij zo fel geweest zijn en zo principieel? Over zijn jeugd in Baarn vernam ik niets, alleen dat hij bij Irene in de klas had gezeten.
Nergens las ik trouwens dat hij ook op ‘t Kennemer had gedoceerd. De school waar hij Jon per slot ooit had ontmoet en waar hij het zo naar zijn zin had gehad en waar hij Anneke Metz, de zus van mijn vriendin Aukje als collega engels trof en op wie hij om voor mij onduidelijke redenen nogal gesteld zou zijn geweest. Het Kennemer was lange tijd met andere scholen w.o. het Baarn’s verenigd in een “interlyceale”. Vandaar misschien dat hem dat in eerste instantie richting Haarlem bracht?
Over zijn jeugd is mij helemaal niets bekend, noch over zijn familie. Maakt dat wat uit? Er zou een verklaring kunnen liggen over zijn karakter. Maar dan nog, ik ga al veel te ver door zo uitgebreid het over hem te hebben.
Het zal wel met mijn eigen a.s. einde te maken hebben. Dat het leven uit die levenslustige jonge man van toen nu voor goed verdwenen is. Dat die bovenvoorkamer bij Jon hem nu ook kwijt is. Dat alleen ik er nog in mijn herinnering kan komen, totdat straks dat ook niet meer kan.
Bonno ging absoluut niet met zijn tijd mee. Hij bleef in zijn geschiedenis vak hangen. Vanwaar die hardnekkigheid. Hij kreeg helaas voor hem het gelijk niet aan zijn kant. Met de veranderingen in de wereld was hij het als leraar geschiedenis niet eens. Op alle mogelijke manieren verzette hij zich er tegen. Dat hielp uiteindelijk totaal niet. Hij bleef met lege handen achter.
Het is raar maar waar, zijn heengaan doet me wat.

HJR (24-9-‘17)

 

Ruim baan?

Ruim baan voor de Islam?

Heb een beeld op mijn netvlies, vaag omdat het al van lang geleden is: “Een oude vrouw, een onzichtbare last op haar gebogen schouders dragend, ging de trap op van een kerk”. Een hoofddoek droeg zij om haar hoofd, het was donker koud en regenachtig. Het was in Londen, jaren zestig. Ik was in de twintig, ging zelf nooit naar de kerk. Maar ik snapte plots waarom zij wel ging. Daar vond zij gehoor, troost en steun, voor haar zwaar bestaan. Even verlichting, even energie ook tappen wat mogelijkheid bood om door te gaan. Ik snapte plots de zin van geloven en van die plek waar dat dan ook kon.

Een beeld van houten kerkjes in de noordelijke landen. Zag gisteren een film van Ingmar Bergman. De dorpelingen in het zwart gekleed, met sombere gezichten. Een samenkomen bij elkaar. Hoe ‘n mooi gezicht.

En ik op zondagochtend soms even buiten op mijn balkon, hoor er nog steeds dan het klokgelui, wat me goed doet en waar ik blij van word.

Mijn tekenen van het Christendom. Weinig? Voor mij genoeg. Staat voor die volmaakte man die ooit ook hier op aarde was. Die wij kunnen proberen in zijn gedrag te volgen. Gewoon een weg om op te gaan.

We hebben er alleen wel een doodlopende weg van gemaakt en een streep onder onze westerse religie gezet.

Ik vind dat jammer.

Snap ook niet dat we onze eigen godsdienst vaak belachelijk maken en voor de islam zo veel gelegenheid scheppen. Waarom moest onze eigen godsdienst wijken voor die van een ander volk?

————
HJR (6-9-‘17)

Natuurlijk, kan ook best zijn dat die vrouw toen helemaal niet kwam om er te bidden. En natuurlijk waren er veel misstanden in de kerken. En ook werden we er nogal eens met hel en verdoemenis om de oren geslagen, waardoor het mooie van het leven onzichtbaar werd. Heeft allemaal m.i. met verkeerde interpretatie te maken van het wezenlijke van de oorspronkelijk boodschap van Jezus.

————

Diana

Diana,

Dat wat ik van haar zag op tv. indertijd, die beelden hebben zich niet herhaald in de verschillende documentaires over haar. De documentaires  werden nu uitgezonden vanwege haar sterven 20 jaar geleden. Wel werd genoemd haar bijzondere manier van omgang met de mensen en dat was wat me ook erg voor haar innam.
In haar uitstraling naar de mensen, bleek zij nl. heel natuurlijk, warm, invoelend, en eenvoudig. Hoe speelde zij dat klaar, hoe wist zij zò met de mensen te communiceren. Ik vond dat reuze bijzonder en knap. Dat de mensen haar zo op handen droegen en zo massaal om haar dood rouwden, ik neem aan dat dat om die reden was.
“She was the princes of the people”, who could not solve their problems, but she did understand the meaning and helped of course if possible. “Is she an angel”? asked a dying child. I think she was in a way.
She was also a dreamer I think. She believed in true love, but as for me she wasnot realistic on this matter. Her Pakistani boyfriend saw that better i dare say. A life with Dody was from the beginning “ten dode opgeschreven”.

https://nos.nl/googleamp/artikel/2189887-de-dagen-na-de-dood-van-diana-werd-alles-geregisseerd.html

Bekijk Diana: zeven dagen die de wereld schokten: Diana: zeven dagen die de wereld schokten op npo.nl/AT_2081844

Als mensen het dan hebben over hysterie, ik weet dat niet. Ik noem het eerder een kosmisch proces, wat dan zo massaal optreedt. Een samen iets heel duidelijk voelen. Dat dat lastig voor buitenstaanders valt te snappen, begrijp ik. Hier heb ik ook daaraan niet meegedaan.  Maar hysterie vind ik in verband met Diana’s dood veel te negatief beoordeeld. Ze had gewoon iets prachtigs over zich: van binnen en aan de buitenkant een prachtig wezen. De tragiek ook van haar leven sprak de mensen aan. Ze had veel mee. Maar er zat haar ook heel veel tegen. Maar bij wie niet? Dat is wat leven is. Je probeert het te snappen, je probeert er goed in te doen, maar op het slagveld van het leven wordt het een mens nu eenmaaal niet gemakkelijk gemaakt, ook Diana niet. En men had met haar te doen.

———

HJR (1-9-’17)

Maarten

http://www.ad.nl/binnenland/enlsquo-ouder-worden-valt-een-beetje-tegenenrsquo~ab829199/109762446/

De tweede keer dat ik hem ontmoette, wist hij nog van de eerste keer. Maar of hij zich nù de beide keren nog zal herinneren, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook niet belangrijk. Alleen als ik hem dan weer eens ergens zie verschijnen, hetzij op de tv of in een artikel of zoals nu in een tweet op twitter, komt er iets van vertedering bij me boven en zit ik in mijn herinnering weer even naast hem op de bank.
Toen ik hem ontmoette was hij net een beetje bekend. Daarna ging het met hem in sneltreinvaart wat successen betreft bergopwaarts.

Die transgenderij boeide me niet zo. En met zijn boeken begon ik ook pas veel later. Ik vind het wel leuk hoe het met hem ging. Die “tuinderij” van hem was ook apart en evenals zijn kennis van de klassieke muziek. “Die man die weet zo veel”, hoor ik mijn vader nog over hem zeggen, een geweldig compliment en een reden voor mij om toch eens serieus met een boek van hem aan de gang te gaan.

Laatst stuitte ik op zijn boek recensies op you-tube. Zijn uitleg daar kan ik erg waarderen. Hij zegt van zichzelf dat hij niet zo sociaal is. Ik vind hem wel reuze geïnteresseerd in heel veel. Hij is ook heel aardig. Hij is alleen zo uniek dat hij oppervlakkigheid bij anderen vermijdt en kennelijk is dat bij zijn vrouw net zo.

Hij was een goede schoolvriend van mijn buurman indertijd. Vandaar. Waarschijnlijk troffen we elkaar op een verjaardag. Ze hadden ook een keer wat lui van hun school uitgenodigd. Toen werd mijn fototoestel geleend om dat vast te leggen. We hebben het over de zeventiger jaren. Het meisje uit de regenwulpen was daar toen ook bij.

Jammer dat hem het ouder worden tegen valt. Lichamelijke klachten en het ontbreken van vooruitzichten en misschien het naderende afscheid van het leven. Want dat hij van veel genieten kon dat heeft hij ons wel laten zien. En wij van hem.

HJR

(19-8-‘17)

Bezoek aan den Haag

Posted on augustus 3, 2017

D7C5C7B8-40EE-48BF-85F2-2052AA7C2DF8
Natuurlijk zijn ze niet belangrijk, de passen die ik in het verleden zette door den Haag. Voor mij echter markeren zij nogal wat paden, of vanuit groter perpectief bezien, beter te spreken van paadjes uit een leven, in dit geval het mijne. Ook leidden zij mij gisteren langs diverse mensen, successievelijk uit mijn herinnering te voorschijn komend. Nee, interessante verhalen leveren ze niet op. Wel interessant is natuurlijk de achtergrond waartegen het zich allemaal afspeelde en nog steeds aan het afspelen is.

Tippen van sluiers werden opgelicht. Wat ik zie en me tegelijkertijd herinner, beangstigt me. Ook raak ik er door ontroerd, ben ik verbijsterd en wat al niet meer. Hoe het b.v. er in mijn ogen in de afgelopen zestig jaar niet fraaier op geworden is. De aandacht trekkende étalages van weleer zijn er voor een groot deel weg. Veel staat er in de stijgers, mogelijk vanwege de vakantie/zomertijd. Hoe dan ook, ik vond het er nogal verloederd uitzien. Alsof we hier in vgl. met vroeger de grip op de wereld aan het kwijtraken zijn, dat het echte leven zich nu elders afspeelt en zoals we weten in het verborgene van internet reeds plaats heeft. Maar niemand die er mee lijkt te zitten, ze hebben het er ook domweg mee te doen. Wie wéét ook nog van vroeger? Hoe in een gelegenheid op het Spui, een orkestje speelde en er ook “in de diepte” gedanst kon worden? Weet niet meer hoe of het heette. Hek? En daar vlak bij het station Staatsspoor, waar ik, op sollicitatie bezoek, na afloop koffie met appeltaart nuttigde? Ook weg. We dunnen uit, wij oudjes. Ik moet het me ook eigen maken dat verandering vaak geen verbetering betekent, handelingen en verwachtingen nogal eens op onvoldoende inzicht zijn gebaseerd. Wie wil ook dat iets minder gaat dan beter? Maar het gaat zoals het gaan zal.

Ik had me met een OV-fiets op pad begeven, een in blauw en geel geverfd geval.  Wel uitkijken geblazen: de soepelheid is uit mijn lijf verdwenen, de terugtraprem ben ik ontwend, verkeer komt bovendien van alle kanten. Maar ik kwam er verder mee, dan lopend.
Het zou de verjaardag van mijn moeder zijn geweest. Ik wilde dat met koffie en gebak eerst even memoreren. Alleen, waar zou ik dat dan kunnen doen? Uiteindelijk kwam ik er voor beneden bij de Bijenkorf, waar het zicht niet meer op verkeer gericht is, trams en auto’s gaan er nu ondergronds. Vervolgens zette ik mijn tocht voort. Met wat roltrappen ga ik naar boven om te kijken wat er is. Ik liep er wat onwennig rond. Heb dan ook helemaal niets meer nodig, dus nogal een ongericht geslenter en slechts een vorm van eerbetoon aan al die eerdere bezoekjes die ik ook aan het Amsterdamse filiaal in het verleden bracht. Nu herken ik me er niet meer in, ook al raak ik gelukkig nog niet verdwaald. Wel leuk dat het er i.t.t. V&D tenminste nog staat. Maar een afdeling boeken, ik geloof niet dat die er nu nog is. Op de begane grond is ook niets meer te krijgen wat ik ooit behoef. Duidelijk bestemd voor de chiquere mensen onder ons.
Ik weet dat mijn grootmoeder en ook mijn ouders eveneens met diverse veranderingen te maken hadden. Ik kan me herinneren hoe ze het geregeld over van “voor de oorlog” hadden, een scheidslijn in hun leven, die voor het mijne het begin er van was.

In den Haag begon ‘mijn “echte leven”:

Laatst in Amersfoort, bij de bushalte vertelde ik nog aan een Ethiopiër hoe ik indertijd in den Haag, Haile Selassie  had gezien, voorbijrijdend in een open wagen op de Kneuterdijk. De man had mij met ontzag toen aangekeken. “Onze keizer”, vroeg hij nog? “Ja, ik had ook nog naar hem gezwaaid”. Iemand achter me riep toen, “Haili Selassi, haal es me jassie”, hetgeen me de rest van m’n verdere leven bij bleef.
’n Andere keer dat ik er zo aan de kant van de weg stond was op een Prinsjesdag geweest, de derde dinsdag in september.  De enige keer dat ik ooit naar de Gouden koets heb staan kijken was op de Bezuidenhout, in datzelfde jaar, in de buurt van, waar ik toen werkte. Het was het jaar 1958.

De mensen die ik er kende en nu in gedachten weer tegen kwam, ze zijn me op een bepaalde manier dierbaar. Ik vrees dat dat omgekeerd maar amper het geval zal zijn. Nou ja, een aantal van hen zullen al overleden zijn.

Kris kras reed ik op mijn blauw gele gevaarte wat door de straten van de binnenstad. Richting het paleis Noordeinde, in de Hoogstraat, had ik met moeder en broer Jon nog ergens een keertje zitten eten, “Klein Zwitserland” of iets dergelijks had het geheten. Vele jaren later met neef Walter, na een bezoek met hem aan de “Hooge Raad”, vanwege een misgelopen subsidie, had ik nog koffie gedronken bij “des Indes”. Zoon Jeroen had daar, zelfs, behoorlijk chique laatst voor zijn werk vanuit Londen nog overnacht. “Volgende keer moet hij me maar bellen”, bedacht ik me de Dennenweg inrijdend, dan kunnen we misschien daar samen ergens eten om bij te praten. Nou ja, het is te doen, dat bleek, maar enige voorbereidingstijd toch met mijn ouder worden is hoe langer hoe meer vereist.

Kortom van allerlei dat verre van chronologisch bij me boven kwam. Ik ben indertijd toen ik kort na 2000 uit de Randstad vertrok van den Haag nog afscheid gaan nemen. Zo had ik er mijn eerste vriendje gehad en daar beslist dierbare herinneringen aan overgehouden. Met mijn collega Truus verkende ik indertijd de stad. Een keer liepen we tegen twee jongens aan van de A.B.K. Met hen bezochten we de kermis op het Malieveld. Ook gingen we er op dansles. Daar liep ik tegen een Otto aan. Toen was ik nog bij lange na niet aan een vast vriendje toe.

Broer Hans kwam ik slechts heel af en toe tegen. Hij zat er toen als inspecteur bij de politie. Wij bezochten elkaar niet.

Later vanuit Groningen had ik er nog een keer een rendez-vous met Nuno, ’n journalist uit Portugal. Die was ik met Hennie, in Groningen tegengekomen. Het hotel Korte- Poten/Spui staat er niet meer. Dat steekt me.

Hoe zou mijn leven gegaan zijn als ik er in plaats van naar Groningen te trekken er gebleven was? Zou dat me gelukt zijn als ik het gevecht met vader en moeder was aangegaan? Het is onvoorstelbaar voor de tegenwoordige jeugd en ook al voor mijn eigen kroost, hoe mijn generatie door ouders geheel ten goeden trouw nog konden worden gemanipuleerd. Door “manlief” keerde ik later in Den Haag weer terug.

Nu ging ik op mijn fietsje door de poortjes naar het binnenhof. Veel bijzonders is er niet aan te zien, anders dan dat die plek geregeld op tv te zien is als er parlementariërs door journalisten worden aangeschoten en ondervraagd? Ziet er natuurlijk voor bezoekers van elders wel bijzonder uit, alleen zie ik dat er niet meer zo aan af. Wel valt op de karakteristieke bouwstijl, erg verschillend in vergelijking met die van elders in de stad. Ik sla linksaf en steek over richting de Voorhout.

Had mijn zinnen gezet op een drankje in de Posthoorn. Ik had daar wel eens eerder gezeten. Ik geloof niet dat ik me toen van illustere bezoekers bewust was. Op de Korte Voorhout?  Tegenover le Bistroquet als ik het goed heb en….de amerikaanse ambassade? Iemand op facebook had er over verhaald, vandaar mijn wens om er zelf ook een keertje wat te gaan nuttigen. Voskuil van “het bureau” laat er Maarten Koning en zijn Nicoline geregeld die gelegenheid bezoeken. Een foto hangt er van de schrijver in de gang, onder Gerrit Kromrij zag ik vluchtig. Het liet nu ook wel een goed en apart publiek zien. Binnen zat een groep mannen nogal luidruchtig met elkaar te zijn. Buiten droop er wel enige arrogantie van de bezoekers af. Maar ik zat even lekker aan mijn biertje wat te mijmeren. De bediening, nogal onverschillig, getuigde er niet van veel betrokkenheid met hun gasten. Vermoed dat dat vroeger anders moet zijn geweest. Wat er geserveerd werd zag er wel heel lekker uit. Een volgende keer d.v. zal ik er wat gaan eten ook. Ik hoorde vandaag dat hun kroketten fameus zouden zijn, zag die echter niet op de kaart, wel bitterballen.

Mijn boterhammen met pindakaas had ik nog in mijn tas. Ik ging op zoek ergens naar een bankje om ze te nuttigen. Daarna naar Maria, met wie ik een afspraak had. Met haar met de tram naar Scheveningen, “een boulevardje pikken”, zoals zij zei en bij Simonis een visje eten. We kwamen 2 keer langs de Badhuisweg. Daar hadden Waldie en Jaap ergens eens gewoond. Beiden al een tijd lang overleden nu. Hun twee jongens zijn voor mij in de “mist” verdwenen.

HJR (3-8-’17).

Verdwaald

Gisteren op het perron een in het wit geklede, normaal verzorgde vrouw met een handbagage karretje en nog wat andere meegezeulde spullen. Ze was de hele tijd in gesprek met een vrouw van NS. Ik luisterde niet, ook al ving ik een paar woorden op. Ik kon haar er even niet bij hebben, zo zeer was ik nog gevuld met eigen dingen.
Toch is ze blijven hangen in mijn geheugen. Ze was één halte in mijn richting meegereisd. De trein ging verder en liet haar achter op een in de verlatenheid liggend perronnetje. Waar was ze op weg naar toe? De NS medewerkster had ik een andere plaats horen noemen, de andere kant op. De vrouw van het spoor was zichzelf alsmaar aan het herhalen: “hoort u me”? “Begrijpt u wat ik u zeg”? “Ik zal het u nog één keer uitleggen”. ” Misschien kunt u het opschrijven”. De vrouw zelf hoorde ik niet. Wat moest ze? Wat wilde ze? Er was iets wat niet klopte. Ze leek me verdwaald te zijn in ons stelsel van transport. Ze sprak kennelijk Nederlands, dus taal was niet het punt geweest.
Hoe oud ze was? Een jaar of 40? Maar ze leek helemaal van de wereld los geraakt. Althans zo was ze op me overgekomen en in mijn herinnering blijven hangen.

Zoiets kan natuurlijk maar zo. De bedenkers van ons wegennet en allerhande ander ’vervoer’s traject, ze menen dat het eenvoudig is, maar je moet het natuurlijk wel snappen. Een beetje weten hoe plaatsen t.o.v. elkaar liggen, de logica begrijpen die aan welk systeem dan ook, ten grondslag ligt. Kleine kinderen hebben er geen weet van, voor ouderen wordt het ook steeds lastiger en voor demente bejaarden al helemaal. Maar ook voor hen die anderszins verdwaald zijn in hun eigen geest.

Zijn ze net als de bejaarden te duur geworden voor de samenleving? Is er nog wel een vangnet voor ze of een instantie die enigszins over hen waakt en dat ook in de toekomst zal blijven doen? Ik hoop het.

Ook in de samenleving kloppen de dingen veelal niet, maar gelukkig vaak ook wel.

—————

HJR